Wartości Firmy

Firma ATD Poland opiera swoją filozofię działalności oraz ciągły rozwój i doskonalenie realizacji usług spedycyjnych na własnych Wartościach, które zbudowane są z czterech podstawowych Filarów Firmy oraz Misji, WizjiStrategii.