Filary firmy

filary firmy

1 Elastyczność Operacyjna to:

 • umiejętność dostosowania się do rosnących wymagań i potrzeb Klientów oraz zmieniających się okoliczności;
 • kompromis w sytuacjach trudnych;
 • gotowość do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

ATD Poland Tomasz Dąbrowski elastyczność operacyjna

2 Profesjonalizm rozumiany jako:

 • budowanie trwałej współpracy z Klientami w oparciu o nowoczesne i rozwojowe narzędzia pracy, otwartą komunikację, uczciwość w postępowaniu i współpracy na każdym jej etapie;
 • stały i wysoki poziom realizacji oferowanych usług;
 • nieustanne doskonalenie kompetencji i wiedzy pracowników.

ATD Poland Tomasz Dąbrowski profesjonalizm

3 Odpowiedzialność przejawiająca się przez:

 • przyjęcie moralnego i prawnego obowiązku za realizację wyzwań biznesowych;
 • dbanie o dobre imię i prestiż Firmy;
 • zaangażowanie zespołu, którego celem jest dążenie do ciągłego doskonalenia oferowanych usług;
 • podejmowanie aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska i propagowania społecznych postaw dobroczynnych.

ATD Poland Tomasz Dąbrowski odpowiedzialność

4 Otwartość na:

 • tworzenie przyjaznego środowiska pracy poprzez utrzymywanie dobrej atmosfery, prostą i zrozumiałą komunikację, opierającą się na wiedzy, zaufaniu, szczerości i wzajemnym szacunku, a także poprzez uznanie dla efektów pracy;
 • dążenie do przyjaznych relacji na każdym poziomie współpracy;
 • podejmowanie inicjatywy w codziennych działaniach na rzecz realizacji wspólnych celów;
 • podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i samokształcenie.

ATD Poland Tomasz Dąbrowski otwartość