Strategia

STRATEGIA – w perspektywie czterech kolejnych lat (2018 – 2021) firma ATD Poland zamierza kontynuować rozwój zgodnie ze sformułowaną wcześniej Misją i Wizją, z poszanowaniem niezmiennych wartości i filarów firmy. Posiadanie wiedzy, unikatowych rozwiązań informatycznych i procesowych, daje nam podstawę do planowania rozszerzenia oferty poza Polskę. Ekspansja na rynki krajów Europy staje się jednym z naszych celów strategicznych.

„Musimy żeglować czasem z wiatrem, czasem pod wiatr, ale żeglować, nie dryfować ani stawać
na kotwicy” – Oliver Wendell Holmes